Twitter Facebook LinkedIn
Goede doelen

Saskia Bodelier is nauw betrokken bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Zij schenkt daarom vijf procent van de winst aan de volgende Goede Doelen.

2016

  • Bijdragen aan diverse crowdfundingsacties van ontmoetingen
  • Stichting vluchtelingenwerk
  • CNV internationaal

2015

  • Stichting vluchtelingenwerk
  • Serious request

2013/14

  • Stichting Leergeld gemeente Loon op Zand,  biedt kinderen kans deel te nemen aan binnen -en buitenschoolse activiteiten
  • Stichting Het Goede Doel, helpt mensen in Malawi zelfstandig in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

2012

2011

2010

2009

2008